mail:

biuro@feniks-feniks.pl

 telefon:

882 144 765; 882 144 766 

  

 W przypadku pytań, zapytań, wątpliwości nasi handlowcy są do Państwa dyspozycji pon-pt w godz 8-16

 

ZADZWOŃ lub NAPISZ

 


 


 


Złożenie zamówienia w formie mailowej, pisemnej lub ustnej ( osobiście )  w firmie FENIKS wiąże się z akceptacją poniższego regulaminu

 

 

REGULAMIN FENIKS

 

 

WARUNKI WSTĘPNE
1.Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez FENIKS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Projekty z zamówień złozonych w firmie FENIKS będą wykorzystane na cele reklamowe firmy FENIKS

 

OFERTY i ZAMÓWIENIE
1.Cennik wraz z towarzyszącym mu katalogiem stanowią ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.

2. Oferta sprzedaży wysyłana jest na konkretne zapytanie osoby lub firmy.

3. Przyjęcie oferty czyli zamówienie następuje przez złożenie pisemnego zamówienia drogą mailową.

4. Zamawiający dostarcza firmie FENIKS pisemne zamówienia drogą mailową . W zamówieniu należy podać specyfikację zamawianego gadżetu, wg ustalonych wcześniej droga mailową szczegółów, termin realizacji oraz inne uwagi.

5. Firma FENIKS potwierdza mailowo otrzymane zamówienie.Potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z rezerwacją towaru.

6. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu zaliczki na koncie firmy FENIKS. W sytuacji gdy po zaksięgowaniu płatności nastąpi brak zamówionego towaru w magazynie firma FENIKS zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o dostępnych podobnych wariantach towaru ( kolor, model, pojemnosc ).

7. Stany ilościowe zamówionych gadżetów mogą ulec zmianie w czasie od potwierdzenia zamówienia do zaksięgowania płatności. Firma FENIKS nie ponosi odpowiedzialności za zmiany ilościowe towaru. 

8. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu

9. Po otrzymaniu zamówienia firma FENIKS wysyła wizualizację zamówionego towaru.

10. Zamawiający ma obowiązek przesłać swój projekt lub elementy do wykonania projektu przez firmę FENIKS

 

PROJEKT

1. projekt należy przygotować w grafice wektorowej w programie cdr

2. teksty w projekcie muszą być zamienione na krzywe

3. kolory muszą być określone wg wzornika pantone matching system coated ( c )

4. W przypadku gdy projekt jest wykonywany przez firmę FENIKS Zamawiający ma obowiązek dostarczyć elementy projektu we właściwych formatach ( teksty zamienione na krzywe, logo w krzywych). Formaty właściwe : cdr, ai, eps

5. W przypadku dostarczenia formatów jpg, bitmap, gif i innych firma FENIKS nie ponosi odpowiedzialności za kolory które wyjdą po wydruku ani za jakość graweru lub nadruku.

6. Dotyczy zamówień na produkt z nadrukiem: kolory na produkcji docelowej mogą się różnić +/- 1 odcień od podanych kolorów pantone,

7. Dotyczy zamówień na produkt z grawerem ( nie dotyczy tabliczek i identyfikatorów ) : grawer nie ma koloru, projekty pokazują kolor przykładowy, właściwy kolor pokaże się po wygrawerowaniu. Projekty na grawer ukazują jedynie rozmieszczenie i umiejscowienie logotypu.

8. Klient ( osoba akceptująca ) ma obowiązek sprawdzić czy wybrany przez niego projekt jest w 100% zgodny z jego oczekiwaniami, dotyczy to ułożenia tekstu i logo, błędów w tekście, kolorystyki, wielkości projektu i innych ważnych dla swojej firmy elementów dotyczących rozmieszczenia, kształtu, kolorów logo. Jesli nie jest zgodny, powinien zgłosić do niego poprawki przesyłając dokładne informacje co należy poprawić. Jeśli jest zgodny wybrać go do produkcji pisząc mailowo akceptację.

9. Akceptacja lub wybór projektu wiąże się z przekazaniem go do produkcji w takiej formie jaka została zaakceptowana..

10. Rezygnacja ze zmian lub ich nie przekazanie wiąże się z akceptacją ostatniego wybranego projektu.

 

PRODUKTY ( WIELKOŚĆ I KOLORYSTYKA ) 

1. Kolorystyka nadruku wg pantone wykonana metodą sublimacji na smyczach lub innych gadżetach może się różnić +/- 1 odcień od zamawianego. Wynika to z właściwości technologicznych tego rodzaju nadruku .

2a.  Wielkość tabliczek znamionowych wykonanych z aluminium ( 0,5-2 mm ) może się różnić +/- 5 mm od wielkości podanych w projekcie. Wynika to z tego, iż tabliczki są cięte piłą , ręcznie. Należy brać tu pod uwagę grubość piły oraz  ręczne wykonanie, mniej precyzyjne od wykonania maszynowego.

2b. Otwory w  tabliczkach znamionowych wykonywanych z aluminium ( 0,5-2 mm ) wykonywane są ręcznie i mogą się wahać +/- 1 mm od zakładanego projektu.

3. Wielkość tabliczek z laminatu może się różnic +/- 2 mm od zakładanego projektu. Wynika to z grubości wiązki laserowej, która tnie materiał.

4. Do każdego zamówienia na grawer ( również przy powtórce ) wymagana jest 1 dodatkowa sztuka w celu wykonania prób i ustawienia maszyny.  Jeśli klient nie dostarczy dodatkowej sztuki, wówczas próby i ustawienie maszyny wykonamy na 1 sztuce z dostarczonej puli artykułów do grawerowania. Ustawienie maszyny to jedno lub kilkukrotne wygrawerowanie loga na artykule, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu. Sztuka do prób może ulec zniszczeniu.

5. Grawer nie ma koloru, ujawnia się on po usunięciu wierzchniej warstwy grawerowanego przedmiotu, może również być koloru tła, jedynie wgłębiony .


PROTOTYP
1.Zamawiający ma prawo do odpłatnego zamówienia prototypu towaru

2.Cena za prototyp jest przedstawiana na specjalne życzenie Zamawiającego.

3.Prototypy wykonujemy z materiałów i akcesoriów które są aktualnie na stanie. Materiały do produkcji docelowej mogą się nieznacznie różnić od wykorzystanych w prototypie.

4.Kolor nadruku w produkcji docelowej może się różnić +/- 1 odcień od kolorów w prototypie.

5. Wykonanie prototypu jest zalecane


CENY
1. Przesyłane w ofertach ceny nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć, chyba że w ofercie wyraźnie napisane jest że do cen doliczony jest podatek.

2. Ceny wskazane w ofertach nie obejmują również kosztów przesyłki.

3. wszelkie produkty i zamówienia wykonywane po godzinach pracy czyli po godz 17 lub przed godz 9 lub są dodatkowo płatne 20 % do cen, w weekendy 50% do cen.

4. Każda zmiana po akceptacji projektu jest dodatkowo płatna wg cennika.

5. Każda dodatkowa usługa do zamówienia jest dodatkowo płatna.


DOSTAWA
2. Odbiór zamówionego towaru następuje własnym transportem Zamawiającego, względnie na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy wysyłkowej.

3. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający.

4. FENIKS zastrzega sobie możliwość dostaw częściowych o ile wymóg dostawy całościowej nie wynika jednoznacznie z treści zamówienia.

5. FENIKS zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących firmie FENIKS.

6.FENIKS zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru jeśli termin płatności określony jest na fakturze za dany towar w dniu wysyłki towaru lub wcześniej niż wysyłka towaru i nie zostanie zapłacony.

8.Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z
chwilą wydania zamówionego przedmiotu sprzedaży, towaru z magazynu FENIKS.


REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
1. FENIKS akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty złożenia zamówienia.

2. Zamawiający nie moze zrezygnować z zamówienia po upływie 24 godz od złozenia zamówienia.

3. W przypadku złożenia rezygnacji po upływie 24 godz od złożenia zamówienia Zamawiający jest zobligowany do zapłaty 100% wartości zamówienia.

4. Towar, który został wykonany na zamówienie nie podlega zwrotowi wg ustawy o ochronie praw konsumentów.


PŁATNOŚCI
1. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości 50 % kwoty brutto na podstawie wystawionej faktury.
2. Zapłata za zamówiony towar następuje najpóźniej w dniu odbioru towaru w sposób wskazany na fakturze ( gotówka rzy odbiorze lub przedpłata przelewem)

3. Przelew z odroczonym terminem płatności dostają jedynie urzędy Państwowe.

4.Za wpłatę nie uważa się pisemnego potwierdzenia przelewu.

5.Za wpłatę uważa się należność zaksięgowaną na koncie firmy FENIKS.


REKLAMACJE
1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem ilościowo i z prototypem jakościowo. W razie jakichkolwiek niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie FENIKS, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.

2. W wypadku gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, firma FENIKS zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany towarów uznanych za wadliwe.

3. FENIKS nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy wynikłej między innymi z niezapłaconej należności w terminie, uchybień w realizacji zobowiązań finansowych, umownych i prawnych.

4. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przy kurierze stan dostarczonego towaru. W przypadku uszkodzeń zobowiązany jest do spisania protokołu szkody z kurierem. Jeśli protokół nie zostanie spisany, a przedmiot okaże się uszkodzony na skutek transportu firma FENIKS nie będzie akceptować reklamacji. Firma FENIKS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie. Wszystkie towary  wychodzą z firmy FENIKS odpowiednio zabezpieczone.

5. Produkty na których klient we własnym zakresie wykonywał nadruk reklamowy nie podlegają reklamacji.

6.Jeśli Zamawiający nie wykona prototypu to ewentualne reklamacje związane z projektem, tekstem ( błędami w tekście )  lub kolorem oraz właściwościami techniki nadruku i graweru nie będą uwzględniane.

7. Po pełnej akceptacji projektu reklamacje dotyczące błędów w tekście nie będą uwzględniane.

8. Reklamacje nie będą uwzględniane na tabliczki z aluminium różniące się od projektu +/- 5 mm oraz na tabliczki z laminatu rózniące się od projektu +/- 2 mm lub na otwory różniące się +/- 1 mm ( patrz pkt 2a i 2b w PRODUKTACH )

9. Reklamacje usługi graweru na materiałach powierzonych ( od 1 szt )  nie będą uwzględniane, klient ma prawo przynieść własny materiał / towar do grawerowania, jednak jest to materiał nieznany i niesprawdzony, firma FENIKS nie ponosi odpowiedzialności za jakość graweru na materiale / towarze, który przyniósł klient.

10. Reklamacje będę rozpatrywane przez naszych specjalistów w przeciągu 2 tygodni od przesłania pisemnego zgłoszenia oraz wadliwego towaru. Wadliwy towar będzie wymieniany na poprawiony w ilości zgodnej z ilością przesłanego i uznanego jako wadliwy.


ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
FENIKS zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia przez zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.

 

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI ZDJĘĆ

FENIKS zastrzega sobie wszelkie prawa do wszystkich zdjęć zmieszczonych na stronach i serwisach będących własnością firmy Feniks. FENIKS  nie wyraża zgody na ich kopiowanie oraz zamieszczanie w jakimkolwiek innym miejscu bez zgody firmy FENIKS.


ROZSTRZYGANIE SPORÓW
W przypadku zaistnienia ewentualnych sytuacji spornych pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.

 

 
UŻYTE ZNAKI TOWAROWE LUB NAZWY HANDLOWE SĄ ZASTRZEŻONE NA RZECZ SWOICH WŁAŚCICIELI.
W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI ZOSTAŁY ONE UŻYTE JEDYNIE DLA WSKAZANIA PRZEZNACZENIA OFEROWANYCH NOŚNIKÓW REKLAMY.